ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายกาญจนพงค์ รินสินธุ์ นักศึกษาช …

Read More »

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและค้นหาความ “ต่าง” ในงาน GE DAY (General Education Day): การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่3/2561

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและค้นหาความ “ต่าง” ในงาน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในระดับ Fellow

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีอาจารย์ที่ได้รับก …

Read More »