ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได …

Read More »

อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร ได้รับคัดเลือกข้อเสนอบทความ โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”

โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนค …

Read More »