• นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดงในพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 11

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่ …

Read More »