เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนัทธี ภคเมธาวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2003, 0-7567-2002
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2003, 2002
E - mailpnattee@wu.ac.th
นางสาวรุจิรา ทวีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2052, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2052, 2002-3
E - mailtrujira@wu.ac.th
นางสาววราภรณ์ ม่านทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2050, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2050, 2002-3
E - mailmwarapor@wu.ac.th
นางบุญเพ็ญ น้อยลัทธี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002, 0-7567-2003
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2002, 2003
E - mailnbunpen@wu.ac.th
Facebook Comments Box