สำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะทะเล

ในวันที่ 17 มกราคม 2563 คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะทะเล ผ่านโครงการ “ทะเลสุขคนสุข” ร่วมกับภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกองทัพภาคที่ 4 โดย พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4

รายการ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ททบ.5 ช่วงข่าวค่ำ วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 18.00 – 18.15 น.

ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะทะเล

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะทะเล ผ่านโครงการ “ทะเลสุขคนสุข” ร่วมกับภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกองทัพภาคที่ 4 โดย พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 รายการ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ททบ.5 ช่วงข่าวค่ำ วันศุกร์ที่ 17 ม.ค.63 (18.00 – 18.15)

โพสต์โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก