ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร รับช่อดอกไม้จากท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »