สอนภาษาจีน ร.ร.ชุมชนใหม่

สาขาวิชาภาษาจีน ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ โรงเรียนชุมชนใหม่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาว …

สาขาวิชาภาษาจีน ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ โรงเรียนชุมชนใหม่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »