ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เมืองปริทัศน์ 62” ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิท …

Read More »