ขอเชิญร่วมงาน GE DAY (สุข ให้ เป็น) : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอเชิญร่วมงาน  GE DAY (สุข ให้ เป็น) : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมชมผลงาน การแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาพิเศษ หัวข้อ “ฝันที่สุขในวันที่เป็นนักศึกษา (ใต้รุ่นแรก)” Poster Presentation การวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตของบุคคลตามหลักปรัชญาและชีวิตพลเมืองในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการ “เป็นให้สุข” กับประเด็นความหลากหลายทางเพศ นิทรรศการวัฒนธรรมจีน  แฟชั่นโชว์วรรณคดีรีไซเคิล เกมบิงโกตัวละครในวรรณคดี กินดีมีสุข (ทำอาหารและขนมไทย) และภาพสุข สุขภาพ (ชั่งน้ำหนักวัดไขมัน)  แล้วพบกันค่ะ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก