ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์และพัฒนาผลงานวิชาการ: เพื่อนเอื้อเพื่อน ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และให้นักวิจัยทราบแนวทางการปฏิบัติในการทำวิจัย นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/KLCcfgnO9UKdGDiC3
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 075-672064 หรือ 075-672654

Facebook Comments

About Sukanda.Ki