ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ (บริเวณโถงชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานพบกับ กิจกรรมแข่งขันทำขนมไทย การโตวาที ฉายหนังกลางแปลง อ้วนมั้ย(วัดไขมัน) นิทรรศการวิจารณ์งานศิลปะ นิทรรศการวัฒนธรรมจีน และนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆอีกมากมาย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและความกล้าแสดงออกของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและผลงานที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-7567-2654

Facebook Comments

About Sukanda.Ki