นักศึกษาจาก The University National of Malaysia ประเทศมาเลซีย ฝึกปฏิบัติงานกับหลักสูตรอาเซียนศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Mr.Farid Mat Zain อาจารย์จาก The University National of Malaysia ประเทศมาเลซีย พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 5 คนได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยได้รับการต้อนรับจากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาส่งนักศึกษาทั้ง 5 คนที่จะมาฝึกปฏิบัติงานกับหลักสูตรอาเซียนศึกษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak