หลักสูตรภาษาไทย คว้ารางวัลชมเชยการประชันกลอนสดรางวัลโล่พระราชทานฯ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่หลักสูตรภาษาไทย/ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยจากการประชันกลอนสดรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยทีมนักกลอนประกอบด้วย นางสาวญาณกร คนซื่อ (ไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 3), นางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์ (ไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 3), นางสาวสินีนาฎ เชื้อบ่อคา (ไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 2) และ นางสาวธมนวรรณ สุขแสนสุข (ไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 2) ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก และอาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak