โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 36 คน ทั้งนี้กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำร่วมกันคือ การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการติวความรู้ในรายวิชาต่างๆการเรียนรู้วิธีการและรูปแบบของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีประสิทธิภาพ การแนะแนวระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตตลอดจนกิจกรรมแคมปัสทัวร์เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และในช่วงค่ำของวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ทั้ง 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ไทยศึกษาบูรณาการ และอาเซียนศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบันทึกภาพร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อเสร็จกิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต กล่าวปิดโครงการและให้โอวาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 36 คน และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวดภาพนิ่งในหัวข้อ “วัยใสหัวใจศิลปศาสตร์ วลัยลักษณ์”

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About Sukanda.Ki