ขั้นตอนการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปี 2563

ขั้นตอนการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปี 2563

  1. ผู้ที่ทราบเหตุท่านแรกให้ประสานพนักงานธุรการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่เบอร์ 075-672002-3 โดยด่วน
  2. พนักงานธุรการหรือพนักงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ส่งข้อมูลผ่านทาง WU SLA STAFF และผ่านช่องทาง Social media อื่นๆ
    • คุณนัทธี ภัคเมธาวี แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
    • คุณบุญเพ็ญ น้อยลัทธี แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
    • คุณรุจิรา ทวีเมือง แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
  3. หัวหน้าสาขาฯ ประสานกับอาจารย์ในสาขาทุกท่าน เพื่อแจ้งให้ไปรวมพลกันที่ “จุดรวมพล” บริเวณลานจอดรถ อาคารวิชาการ 1

 

บริเวณจุดรวมพล

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก