สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ทุกระดับ สมัครสอบ HSK รอบวันที่ 21 มีนาคม 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 มีนาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sla.wu.ac.th/hsk/

Facebook Comments

About Chanakarn Manores