นักศึกษา 5 คนจาก Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้การต้อนรับนักศึกษาทั้ง 5 คน นำโดย Wahid Khoirul Ikhwan, S.Pd., M.Pd., รองคณบดีคณะ Educational Science, Universitas Trunojoyo Madura ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร โดยนักศึกษาทั้ง 5 คนได้เดินทางมาเพื่อฝึกปฏิบัติงานกับหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก