ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ได้รับรางวัลเรื่องสั้น 25 บรรทัดหักมุม 1 ใน 50 เรื่อง จากผู้ส่งเข้าประกวด 620 เรื่อง ชื่อเรื่อง “รักบริสุทธิ์” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ ศูนย์การะชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ ที่ผ่านมา #ไทยศึกษาบูรณาการรุ่นที่ 7

Facebook Comments

About Sukanda.Ki