ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “Work & Life Balance”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “Work & Life Balance” ภายใต้โครงการจัดการชีวิต ค้นหาตัวตน: Ignite WU วิทยากรโดย นายแพทย์ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ อาจารย์แพทย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 15.00-17.00 น. บรรยายเรื่อง Work & Life Balance for Staff
ณ ห้อง Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-10.00 น. บรรยายเรื่อง Work & Life Balance for Students
ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/XtnVYehhn0ATKjXd2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-672654

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก