Home / ข่าวกิจกรรม / การเตรียมตัวเข้าค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “Set for U”

การเตรียมตัวเข้าค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “Set for U”

สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่สมัครเข้าร่วมค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Set for U” และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้น้องๆ เตรียมตัวเพื่อเข้าค่ายดังนี้

Facebook Comments

About Sukanda.Ki