ขอเชิญชวนน้องๆ ม.5-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่าย “SET For U” (ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วม โครงการค่าย “SET for U”: ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของผู้เข้าร่วมค่ายในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเน้นการติวความรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตลอดจนการแนะนำระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะแนวระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมแคมปัสทัวร์ เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจำนวนจำกัด)

 1. เป็นนักเรียนชั้น ม. 5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
 2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ

วันจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน 1 คืน โดยพักค้างคืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขั้นตอนและกำหนดเวลารับสมัคร

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
 • กำหนดชำระเงินค่าสมัคร
  • อัตราค่าสมัคร 500 บาทต่อคน (ผู้สมัครจะได้รับอาหารหลัก 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน และเอกสารประกอบการติวในรายวิชาต่างๆ)
  • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัคร นับตั้งแต่วันที่กรอกข้อมูลการสมัครแล้วเสร็จ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
  • รายละเอียดบัญชี
   • ชื่อบัญชี โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์
   • เลขที่บัญชี 020255841460
   • ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  • เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งภาพหลักฐานการโอนเงินและชื่อสกุลมาที่อีเมล wuliberalarts@gmail.com หรือกล่องข้อความเฟซบุ๊ก “สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (www.facebook.com/sla.wu.ac.th/)

หมายเหตุ: *การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกินค่าสมัครเรียน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ sla.wu.ac.th/ และ www.facebook.com/sla.wu.ac.th/

กิจกรรม

 • เตรียมความพร้อมทางวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  • ติวความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • แนะนำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • แนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
 • แคมปัสทัวร์
 • การแสดงภาคกลางคืน

ติดต่อสอบถาม

โทร: 0 7567 2653, 08 1370 6976 (คุณสุกานดา), 09 1034 8843 (คุณณัฐวรรณ)

E-mail: wuliberalarts@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/sla.wu.ac.th/

Facebook Comments

About Sukanda.Ki