cropped-03-praduu-abbreviation.png
กิจกรรมแนะแนว ร.ร.เมืองภูเก็ต1

กิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 66 เวลา 8.30-12.00น คณาจารย์ นักวิชาการ และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าพบปะนักเรียนจากโรงเรียนเทศเมืองภูเก็ตพร้อมทำกิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา
กิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 คน บรรยากาศดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง นอกจากกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรครุศาสตร์แล้ว ยังมีการพูดคุยเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาความชอบและตัวตนของนักเรียน พร้อมร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจากสำนักวิชา