กิจกรรมแนะแนว ร.ร.เมืองภูเก็ต1

กิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 66 เวลา 8.30-12.00น คณาจารย …

กิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อสำนักวิชาศิลปศาสตร์ Read More »