SLA Logo Main

“เปิดรั้วครอบครัวศิลปศาสตร์วลัยลักษณ์” ชื่นมื่น ว่าที่น้องใหม่พบคณบดี รุ่นพี่ และคณาจารย์ พร้อมยืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อ

วันนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออนไลน์ “เปิดรั้วครอบครัวศิลปศาสตร์วลัยลักษณ์” สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบ TCAS1 Portfolio หลักสูตรภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์นี้
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับว่าที่น้องใหม่ โดยเน้นย้ำเรื่องความพร้อมของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่น้อง ๆ ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากนั้น ว่าที่น้องใหม่ก็เข้าพบอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาของตน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ และเรื่องอื่น ๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก “สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sla.wu.ac.th/videos/1855312848174695
Facebook Comments Box