“อาเซียนสัญจร” โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล

อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี ประธานหลักสูตรอาเซียนศึกษา นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เดินทางไปแนะนำหลักสูตรฯ ในโครงการ “อาเซียนสัญจร” ที่โรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

คณาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน แทรกด้วยกิจกรรมสันทนาการเชิงเรียนรู้โดยรุ่นพี่ของหลักสูตรฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังการบรรยาย ซักถาม และร่วมสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดเวลาร่วม 3 ชั่วโมง

ทางหลักสูตรฯ ใคร่ขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนดารุลอูลูม โดยเฉพาะอาจารย์มุนา ลายู ที่้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และแน่นอนว่าต้องขอบคุณเป็นพิเศษแก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น เป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำสำหรับพวกเราทุกคน

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก