อาจารย์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วลัยลักษณ์ ร่วมงาน PSU RESEARCH EXPO 2020

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร และ อาจารย์ทัดดาว รักมาก เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” นำโดย ศาตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ อาทิ กลุ่มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ กลุ่มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม เป็นต้น

อนึ่ง ภายในงานมีบูธนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก