หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรม “ต้อนรับกลับบ้าน” สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่งกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 12 ก.พ. 63 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรม”ต้อนรับกลับบ้าน” สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่งกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562

ในกิจกรรมมีการเสวนากลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาในสายงานต่างๆโดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯคอยให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่มและนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสถานประกอบการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อไป

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก