นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประกาศศักดาคว้ารางวัลสุนทรพจน์วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ บรรจงช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวสุพิชฌาย์ บุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นายฮาริษ พินิจทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนางสาวรอบีอะห์ อาแย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 15

ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายฮาริษ พินิจทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรอบีอะห์ อาแย ทุกรางวัลรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาคนอื่น ๆ ที่จะประสบความสำเร็จในโอกาสต่อไป

การแข่งขันดังกล่าวมีอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ผู้สอนวิชาวาทศิลป์และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางหลักสูตรพร้อมจะส่งเสริมศักยภาพแก่นักศึกษาอย่างถึงที่สุดในทุกความสามารถ 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก