หลักสูตรภาษาไทยร่วมติว O-NET และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรติว O-NET วิชาภาษาไทยและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งสิ้น 165 คน บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

ทั้งนี้ โรงเรียนใดสนใจวิทยากรติว O-NET ภาษาไทย สามารถติดต่อได้ที่หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางหลักสูตรฯ ยินดีจัดกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก