อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยแนะแนวการศึกษาและติว O-NET วิชาภาษาไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดติว O-NET ภาษาไทย ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน คลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ นำโดย อาจารย์ทัดดาว รักมาก และอาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร ในงานมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คนด้วยบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมตอบคำถามชิงรางวัลกันถ้วนหน้า

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก