หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อศุกร์วันที่ 24 มกราคม 2563  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) สำนักวิชาศิลปศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาในหลักสูตรพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา 7.00-8.00 น. ได้มีการตักบาตรร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งนิมนต์มาจากวัดคลองดิน ด้านหน้าศาลท่านท้าวจตุคามรามเทพ และศาลทวดตุมปัง บริเวณข้างตึกไทยบุรี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  หลังจากเสร็จกิจกรรมการตักบาตรทางหลักสูตรได้มีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในหลักสูตร  ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านการเรียนและเรื่องอื่นๆ ให้กับนักศึกษา  นอกจากนี้ ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์  ศุภกร  รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์และประธานหลักสูตรฯ  ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 2 คน ได้แก่ นายศิวกร  อักษรนำ และ นายวัศพล สถาพร ซึ่งได้เกรดเฉลี่ย 3.70 และ 3.55 โดยลำดับ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก