สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เมืองปริทัศน์ 62” ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เมืองปริทัศน์ 62” ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคุณถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย รวมถึงมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังการแนะแนว และร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกกันอย่างคึกคัก

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก