สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการการศึกษาได้จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนน้องติว” ณ อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้มีโอกาสไปจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจหลักสูตรต่างๆของสำนักวิชาศิลปศาสตร์

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก