Institut Pendidikan Guru ประเทศมาเลเซียเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก Institut Pendidikan Guru ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร วัตถุประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนภาษามลายู” พร้อมทั้งจัดการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก