นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยคว้า 2 รางวัลจากการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวญาณกร คนซื่อ และนางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชันกลอนสดรางวัล “ทายาทสุนทรภู่” เนื่องในวันนักกลอน จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันนั้น ทีมกลอนสดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท นอกจากนี้ นางสาวญาณกร คนซื่อ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกลอนกระดาษระดับประชาชน รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษามา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง การแข่งขันข้างต้นมีอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักศึกษา นับเป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่นักศึกษาทั้งสองคนได้นำความรู้จากรายวิชา “การอ่านและการแต่งคำประพันธ์ไทยเบื้องต้น” มาต่อยอดนอกห้องเรียนในครั้งนี้

และข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่รักภาษาไทยและสนใจโอกาสดังกล่าว ขณะนี้ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak