กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural Event – 21st Century Gen Halloween Challenge)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural Event – 21st Century Gen Halloween Challenge) ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรม ณ โถงชั้น 1 อาคารไทยบุรี โดยมีกิจกรรม Halloween Costume Contest และกิจกรรมสนุกๆ ต่างๆอีกมากมาย เช่น Trick or Treat, Bob apples etc.

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak