ม.วลัยลักษณ์ ลงนามเป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Mr. Zhao Min, CEO, Bejing National Center for Open & Distance Education ประเทศจีน และ Mr. Zhao Guoxiang, Vice-Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) ลงนามในสัญญาการเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Bejing National Center for Open & Distance Education โดยมี Mr. Zhao Mingguang, Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) และคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Beijing National Center for Open & Distance Education และ ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเชิงวิชาการถือเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเชื่อว่าการทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ไม่มีใครหรือประเทศใดสามารถอยู่ตามลำพังได้ เราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมงานต่างๆ ถึงจะประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ Beijing National Center ได้ดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในประเทศจีนและโครงการรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จนมีความก้าวหน้าเกิดผลเชิงประจักษ์ ขอขอบคุณความร่วมมือที่ดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน

“ขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอีกครั้งและขอแสดงความยินดีต่อท่านและสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้สัมพันธภาพอันดีระหว่างสองสถาบันให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดร่วมกัน”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Mr. Zhao Min กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกประทับใจในความสวยงาม ประทับใจบรรยากาศความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศจีน ปัจจุบันประเทศจีนจะมีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 8 ล้านคนต่อปี จะเป็นโอกาสที่ดีที่คณะฯ จะได้แนะนำนักศึกษาเหล่านั้นให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ปัจจุบันสถาบันได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน กว่า 400 สถาบัน มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1 ล้านคน การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันพัฒนาทางด้านการศึกษาร่วมกัน สิ่งที่สถาบันสนใจคือหลักสูตรทางด้าน Public Health และรัฐบาลของประเทศจีนมีโครงการทางด้าน Public Health อยู่แล้วด้วย เชื่อว่าคนจีนและคนไทยเหมือนเป็นพี่น้องกัน ความร่วมมือทางการศึกษาในครั้งนี้จะสำเร็จ และถ้ามีโอกาสอยากให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ไปเยือนสถาบันที่ประเทศจีนด้วย” Mr. Zhao Min กล่าว

สำหรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการสอบวัดความรู้ในระดับ HSK 1-HSK 6 รองรับการสอบอย่างน้อย 1,000 คนต่อปี ปัจจุบันมีการเตรียมห้องสอบพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการสอบ ประมาณ 100 เครื่อง และหลังจากการลงนามครั้งนี้จะมีการส่งอาจารย์ภาษาจีน จำนวน 3 คนขึ้นไปอบรม เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จัดสอบต่อไป

ประมวลภาพ

 

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak