โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 2) “SET For U”

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 2) “SET For U” ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านการติวความรู้ทางวิชาการในรายวิชา ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อแนะนำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ การเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 18 คน ซึ่งมาจาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ซึ่งกิจกรรมในโครงการนอกจากจะมีการติวความรู้ทางวิชาการและเยี่ยมมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่กิจกรรมประกวดคลิปและภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สามารถชมบรรยากาศกิจกรรมได้จาก link ประมวลภาพด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Facebook Comments

About Sukanda.Ki