cropped-03-praduu-abbreviation.png

พิธีทำบุญอาคารวิชาการ ๑ เนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารใหม่

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารวิชาการ ๑ เนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมงาน

ภายในปะรำพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๕ รูป และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากนั้น ได้เชิญผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

ในการนี้ ท่านคณบดีสำนักวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ และคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้นำของที่ระลึกมามอบให้ในโอกาสพิธีทำบุญอาคารวิชาการ ๑ ด้วย

Facebook Comments Box