กิจกรรมพบที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) สำนักวิชาศิลปศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านเจ้าอาวาสวัดศรีทวีได้ฝึกสมาธิ สอนธรรมะให้กับนักศึกษา อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้ร่วมทำบุญและถวายอาหารเพลสำหรับพระสงฆ์  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้พูดคุยกับนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำในด้านการเรียนและเรื่องอื่นๆ  ได้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 3 คน ได้แก่ นายศิวกร อักษรนำ  นางสาวปิยณัฐ  ปานสง  นางสาวชมชนก  เฉลิมพล  ซึ่งได้เกรดเฉลี่ย 3.83, 3.75 และ 3.5 ตามลำดับ  และมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ITP TOEFL จำนวน 1 คน  ได้แก่ นายวัศพล  สถาพร

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak