ชวนมาอ่านกวีนิพนธ์ของว่าที่ร้อยตรีศักดา ไชยภาณุรักษ์ ศิษย์เก่า #เอกไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak