รับสมัครนักศึกษา TCAS63 รอบที่ 4 (Admission)

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 4 (Admission) จำนวน 160 คน ดังนี้

  1. หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 30 คน
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 80 คน
  3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) จำนวน 10 คน
  4. หลักสูตรภาษาจีน จำนวน 15 คน
  5. หลักสูตรอาเซียนศึกษา จำนวน 25 คน
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : https://entry.wu.ac.th/newweb63/TCAS_r4.html
สมัครเรียนที่ : https://student.mytcas.com/
Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak