นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ นำเสนอความคืบหน้าโครงงานไทยศึกษาฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ITS59-401 โครงงานไทยศึกษาบูรณาการ ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงงานเป็นครั้งแรกในวันนี้ ณ ห้อง 5202 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายวิชาดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความถนัด โดยใช้ความรู้ตลอด 4 ปี และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รูปเล่มวิจัยที่ทรงคุณค่าเมื่อจบภาคเรียน มาร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนในวิชานี้กันด้วยนะคะ #เรียนเอกไทยให้ได้มากกว่าภาษาไทย เรียน #เอกไทยวลัยลักษณ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak