หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา โดยหลักสูตรได้รับเกียรติจาก คุณเริงชัย มาศสิน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสหกิจด้านการโรงแรม” และคุณอนุชา ปัทมาสังขพิทักษ์ พนักงานอำนวยการบินและควบคุมน้ำหนักการระวางบรรทุกอากาศยาน บริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด ท่าอากาศยาน บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสหกิจด้านการบริการภาคพื้นท่าอากาศยาน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพและสถานประกอบการออกสหกิจศึกษาในอนาคต

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak