สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ Online สำหรับนักเรียนชั้น ป1-ป6

สื่อการเรียนนี้ เป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ online สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ที่จบการศึกษาไปแล้วทำขึ้นเมื่อภาคการศึกษาที่ 3/2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ได้จากลิงค์ด้านนี้
ประถมศึกษาปีที่ 1
https://mega.nz/#F!Bk9xGAoa!MjKK0oT8TA3VlMMBfg_hug

ประถมศึกษาปีที่ 2
 https://white2879.wixsite.com/sayhello
   

ประถมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/drive/folders/19WsDGaZkqC2_2x9dOvRBGUZJX_yl1jni?usp=sharing

ประถมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/open?id=1N0DrAAUZzvz-OfFOq1agBKWCODfq-e15

ประถมศึกษาปีที่ 5

คลิปสอนภาษาอังกฤษ

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak