ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในโครงการ ”ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562″ วันวิสาขบูชา

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีวันวิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในโครงการ “ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562” วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถพร้อมกันที่อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดกำหนดการ “ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”

05.30 น. รถออกจากมหาวิทยาลัย (ขึ้นรถพร้อมกันที่อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )

06.30 น. ถึงบริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

07.00 น. เริ่มแห่ผ้าขึ้นธาตุเวียนขวารอบองค์พระบรมธาตุ 3 รอบ

07.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบพระวิหารราย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)

09.00 น. ร่วมงานวิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ บริเวณ ปะรำพิธี

10.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสวัสดิภาพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/BwgouM8e9mQcfYD17

สอบถามเพิ่มเติมโทร 075-672020

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก