กิจกรรมโฮมสเตย์ศึกษาการจัดการองค์กรและธุรกิจชุมชนในหมู่บ้านคีรีวง

หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรม “โฮมสเตย์ศึกษาการจัดการองค์กรและธุรกิจชุมชนในหมู่บ้านคีรีวง” ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WU Field Experience Project โดยพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และ Haiphong University ประเทศเวียดนาม ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการธุรกิจในชุมชน รวมทั้งฝึกทำผ้าบาติก สบู่จากเปลือกมังคุด และเครื่องประดับจากลูกไม้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนของภาคใต้อีกด้วยประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About Sukanda.Ki