สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมค่าย SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 เพื่อค้นหาตัวตน ในสำนักวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษากำหนดจัดค่าย “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU SeedCamp 2018)” จำนวน 2 รุ่น คือ
SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในสำนักวิชาทางด้านสังศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 
SeedCamp 2018 รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 
ทั้งนี้ในการจัดค่าย SeedCamp เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนๆต่างโรงเรียน รุ่นพี่ และอาจารย์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิธีการเรียนการสอน ทดลองใช้อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้ซึมซับบรรยากาศสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป
ภายในค่าย Seedcamp ยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น 
– กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศความรู้เปลี่ยนแปลงโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาน้ำแห่งความรู้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
– กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
– กิจกรรมสร้างความกระชับมิตรให้ชีวิตมีโอโซน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
– กิจกรรมพิชิตเขา(วงกต)เราทำได้ ณ สวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– กิจกรรมค้นหาตัวตน ผ่านสำนักวิชาต่างๆ
– กิจกรรมต้อนรับ ธีม ปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำ
– เพลิดเพลินกับดนตรี โดย วง WU Band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ) เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครคนละ 500 บาท (ค่าสมัครจะนำไปยกเว้นค่าธรรมเนียมสมัครเรียนได้ 1 หลักสูตร) ผ่าน http://https://entry.wu.ac.th/seedcamp/apply.asp รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 200 คนเท่านั้น
*** พิเศษสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย Seedcamp ทุกรุ่น จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ*** 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3101-5 
Facebook : รับนักศึกษาใหม่Walailak University

Facebook Comments

About Sukanda.Ki