ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: ห้วงเวลาแห่งงานเขียน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 24 ชั่วโมง ห้วงเวลาแห่งงานเขียน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์และพัฒนาผลงานวิชาการ: เพื่อนเอื้อเพื่อน ครั้งที่ 1  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2561 เวลา 19.00 น. ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรม 24 ชั่วโมง ห้วงเวลาแห่งงานเขียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ กับคณาจารย์ที่มีความสนใจด้านการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์มีความตื่นตัวในการสร้างผลงานวิจัย สามารถเขียนงานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ได้มากขึ้น 

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/jOOcmjXlgYy6hCOI3

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรี เมืองมุสิก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร 2654

ดาวน์โหลด กำหนดการ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก