กิจกรรม WU SEED CAMP (ศิลปศาสตร์ SEED CAMP)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม WU SEED CAMP (ศิลปศาสตร์ SEED CAMP) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน กิจกรรมเป็นการแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอน พร้อมทั้งทำกิจจรรมสันทนาการ และมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วม

ประมวลภาพกิจกรรมตามภาพด้านล่างนี้

 

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก