Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนวปฎิบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

แนวปฎิบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 
 


โดยทางมหาวิทยาลัย จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

 • 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ >>คลิก
 • User name คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
  Password คือ 1234 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครม.วลัยลักษณ์ ส่วนผู้ที่เคยสมัคร ม.วลัยลักษณ์แล้ว ให้ใช้ Password เดิม)
  *** นักศึกษาจะมี รหัส username และ password ได้ หลังจากที่ทาง มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลของนักศึกษาทุกคนที่ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาจากทาง ทปอ. ในวันที่ 6 ก.ค.61 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะกำหนด username และ password ได้ ภายในวันที่ 7 ก.ค. 61
 • 2. เลือกหัวข้อ การยืนยันสิทธิ์ เลือกหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก เลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และสั่งพิมพ์
 • 3. นำไปชำระเงิน ณ เคาเตอร์เซอร์วิช ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561
 • 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องกรอกระเบียนประวัติให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
  กรอกระเบียนประวัติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ค. 2561 คลิก
 • 5. รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
Facebook Comments

About Sukanda.Ki